Browser settings

Mozilla Firefox

In the main windows, click on tools, privacy options.

Unselect accept cookies, press OK..

Internet Explorer 8

In the main windows, click on tools, internet options, privacy.

Slide bar all the way up as per img below. You will block all cookies. Click OK.

Opera

W głównym oknie wybieramy Narzędzia i Preferencje.

W zakładce Zaawansowane klikamy na Ciasteczka.

Zaznaczamy opcję Nigdy nie akceptuj ciasteczek (ilustracja poniżej). Klikamy na OK. Zrobione.

Chrome

In the main window click on settings Chrome.

Advanced settings.

In section privacy click content settings, Block cookies as per img.